Een onverstandige gelooft elk woord, maar een schrandere let op zijn schreden.
Spreuken 14:15