Enkel leugen hebben onze vaderen bezeten, nietigheid, waaronder niet één, die baat kon brengen.
Jeremia 16:19