Een luiaard is in zijn eigen ogen wijzer dan zeven mensen die een verstandig weerwoord geven.
Spreuken 26:16